Giấy chứng nhận chất lượng
Giao dịch trực tuyến
Giới thiệu công ty

Gia nhập ngành công nghiệp ứng dụng quang điện từ đầu năn 2001, công ty ZHUHAI SUPER BRIGHT NEW ENERGY LIMITED là một nhà sản suất chuyên nghiệp trong thiết kế và sản suất đèn vườn sử dụng năng lượng mặt trời và các dòng sản phẩm xanh hàm lượng các bon thấp ứng dụng năng lượng mặt trời.

   chi tiết

Hình ảnh nổi bật